โปรโมชั่น ประจําเดือน

โปรโมชั่น คิ้วแฮกสโตรก 

จากราคาปกติ 3,900 บาท ลดเหลือ 3,500 บาท
01/01/2567 – 31/01/2567 เท่านั้น.

โปรโมชั่น คิ้วออมเบร์

จากราคา 2,500 บาท
01/01/2567 – 31/01/2567  เท่านั้น.

โปรโมชั่น คิ้วเฉดดิ้ง

ราคา 3,500 บาท
01/01/2567 – 31/01/2567 เท่านั้น.

โปรโมชั่น คิ้วลายเส้นผู้ชาย

ราคาปกติ 4,000 บาท ลดเหลือ 3,500 บาท
01/01/2567 – 31/01/2567 เท่านั้น.

โปรโมชั่น สักอายไลเนอร์

จากราคา 2,500 บาท
01/01/2567 – 31/01/2567  เท่านั้น.

โปรโมชั่น สักปาก Nano Baby Lips

จากราคาปกติ 6,900 บาท
ลดเหลือ 5,000 บาท
01/01/2567 – 31/01/2567 เท่านั้น.

โปรโมชั่น สักปาก Aquar Rell Lips

จากราคาปกติ 3,500 บาท
ลดเหลือ 2,900 บาท
01/01/2567 – 31/01/2567 เท่านั้น.

Scroll to Top