โปรโมชั่น ประจําเดือน กรกฎาคม 2567

โปรโมชั่น คิ้วแฮกสโตรก 

จากราคาปกติ 4,500 บาท
ลดเหลือ 2,999 บาท
01/07/2567 – 31/07/2567 เท่านั้น.

โปรโมชั่น คิ้วเฉดดิ้ง

จากราคาปกติ 3,900 บาท
ลดเหลือ 2,900 บาท
01/07/2567 – 31/07/2567 เท่านั้น.

โปรโมชั่น สักอายไลเนอร์

จากราคาปกติ 2,500 บาท
ลดเหลือ 2,000 บาท
01/07/2567 – 31/07/2567 เท่านั้น.

โปรโมชั่น คิ้วลายเส้นผู้ชาย

จากราคาปกติ 4,500 บาท
ลดเหลือ 2,999 บาท
01/07/2567 – 31/07/2567 เท่านั้น.

โปรโมชั่น คิ้วออมเบร์  เฉพาะเดือนนี้ !

จากราคา 2,500 บาท
ลดเหลือ  2,199  บาท
01/07/2567 – 31/07/2567 เท่านั้น.

โปรโมชั่น คิ้วฝุ่น

จากราคาปกติ 2,000 บาท
ลดเหลือ  1,500  บาท
01/07/2567 – 31/07/2567 เท่านั้น.

โปรโมชั่น สักปาก Nano Baby Lips

จากราคาปกติ 6,900 บาท
ลดเหลือ 4,500 บาท
01/07/2567 – 31/07/2567 เท่านั้น.

โปรโมชั่น สักปาก Aquar Rell Lips

จากราคาปกติ 3,500 บาท
ลดเหลือ 2,500 บาท
01/07/2567 – 31/07/2567 เท่านั้น.

Scroll to Top